ماشین لباسشویی ویرپول با بهترین قطعات ایتالیایی درست شده است. لباسشویی ویرپول در اوزان 7 کیلویی، 9 کیلویی، 11 کیلو و 12 کیلویی تولید می شود. لباسشویی های ویرپول از فناوری هوشمند zen بهره می برند.