فرتوکار 84 لیتری گنجایش 84 لیتر مواد غذایی برای پخت و پز را دارد. بهترین فر برقی توکار خارجی مربوط به مارک ویرپول با مدل AKG 619 IX می باشد. برای اطلاعات بیشتر به مشخصات مراجعه نمایید.