فر توکار 73 لیتری ویرپول از بهترین انواع فربرقی توکار ایتالیایی آمریکایی است. فرهای برقی ویرپول رقیب خارجی ندارند و تنها فرهای آلمانی می توانند در برابر ویرپول عرض اندام کنند. فر برقی AKZ8380 بهترین مدل فر ویرپول است.