فر برقی ویرپول ساخت ایتالیا است. ویرپوب بهترین فرهای برقی توکار دنیا را دارد که در حجمهای مختلف تولید می کند. معروف ترین آنها فر 73 لیتری و 65 لیتری است.