اجاق گاز رومیزی ویرپول یا همان اجاق صفحه ای با صفحات استیل و شیشه ای تولید می گردد. دستگاه های فوق 4 شعله و 5 شعله می باشد. شرح مشخصات و قیمت خرید و فروش انواع اجاق گاز ویرپول به صورت زیر می باشد.